home

kategorie

Vyhledávání Rozšířené vyhledávání

Givt

 


Maskot

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Květen 2016 >
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

109

Pravý odborník, je ten, který předpokládá, že daný úkol si vyžádá spoustu času a bude stát majlant.

Pro koho je kurz určen

kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví

Cíl studia

Připravit psychology na specifika práce při vyšetření dětí a mládeže s poruchami autistického spektra (PAS). Účastníci kurzu se seznámí s aktuálními diagnostickými manuály a kritérii týkajícími se dětí s PAS, historickým vývojem pohledu na autismus, podrobným popisem jednotlivých oblastí tzv. autistické triády. Kurz klade důraz na obvyklé klinické situace, se kterými se psychologové mohou setkat při vyšetření, a konkrétní postupy využitelné v praxi klinického psychologa. Součástí kurzu je výcvik škály CARS.

Časová dotace

65 hodin, z toho 40 hodin e-learning a 25 h prezenční lekce, celkem 8 lekcí. Začátek kurzu od 21. 3. 2016.

8 lekcí v celkovém rozsahu 150 stran, jež budou online k dispozici. Kurz klade důraz na řízené samostudium studijních materiálů, které jsou speciálně upraveny pro potřeby kurzu. Prezenční lekce se budou konat v Brně.

Prezenční lekce proběhnou v následujících termínech:

1. lekce: 21. března v rozsahu 6 hodin        

3. lekce: 20. dubna v rozsahu 6 hodin

5. lekce: 18. května v rozsahu 6 hodin

7. lekce: 13. června v rozsahu 5 hodin

8. lekce: 20. června v rozsahu 2 hodin

Forma studia

Kombinovaná forma – prezenční výuka s distančním výukovým kurzem v prostředí LMS Moodle na www.e-autismus.cz.

Cena

3.900 Kč, úhrada bankovním převodem na účet.

Akreditace

Byla podána žádost o akreditaci. Předchozí běh kurzu byl zařazen do celoživotního vzdělávání pro klinické psychology a ohodnocen 24 kredity pod č.j. AKP ČR BO/SA/066/2014.

Způsob přihlašování

Prostřednictvím vyplněné elektronické přihlášky na www.apla-jm.cz v sekci vzdělávání: přihláška do 17. března 2016.

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Dostál             e-mail: reditel@apla-jm.cz                             tel.: +420 775 170 795 

Kurz vznikl díky projektu Vzdělávání psychologů pracujících ve zdravotnictví v oblasti práce s osobami s autismem, reg. č. CZ.1.07/3.2.04/06.0028.

 

Naše nové logo pro vzdělávání a připravovaný nový portál:

Všechny kurzy budou realizovány pouze v případě naplnění minimální kapacity (10 účastníků)!

 

Kurzy pro lékařský personál

Třídenní kurz

Školení zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem -  Termín kurzu bude upřesněn na vyžádání

 


Kurzy akreditované MPSV

Jednodenní kurzy

Základy komunikace s vizuální podporou u klientů s PAS

Zvládání náročného chování klientů s autismem

Vícedenní kurzy

Podpora klientů s poruchou autistického spektra (PAS) I. - začátečníci

 

Kurzy akreditované MŠMT

Jednodenní kurzy

Rozvoj sociálních dovedností u žáků s AS a vysoce funkčním autismem:  (kurz je zaměřen na práci s dětmi s AS a VFA od 7 let)

Základy komunikace s vizuální podporou u dětí a žáků s PAS:  22.10.2015 (kurz je zaměřen na práci s dětmi předškolního věku, dětmi s různým stupněm mentálního postižení)

Zvládání problémového chování u dětí a žáků s PAS/Strategie vedoucí k prevenci: 2.12.2015   (kurz je určen pro všechny s problémovým chováním)

Základy čtení, psaní a počítání u dětí a žáků s PAS:  12.11.2015 (kurz je určen pro práci s dětmi předškolního věku a s dětmi s různým stupněm mentálního postižení)

Integrace a podpora dětí a žáků s PAS: 10.12.2015 (kurz je zaměřen na práci s dětmi předškolního věku, děti s různým stupněm mentálního postižení)

Specifika vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem: 10.12.2015 (kurz je zaměřen na práci s dětmi s AS a VFA

Metodika podpory vzdělávání žáků s PAS: Termín kurzu bude upřesněn na vyžádání

Aspekty psychologické diagnostiky a podpora dětí, žáků a studentů s PAS: Termín kurzu bude upřesněn na vyžádání

Nácviky sociálních dovedností u dětí, žáků a studentů s PAS:  3.12.2015 Termín kurzu bude upřesněn na vyžádání (kurz je zaměřen na práci s dětmi předškolního věku a dětmi s různým stupněm mentálního postižení)

Tvorba pomůcek jako prostředek k efektivnímu vzdělávání dětí, žáků a studentů s PAS:  (kurz je zaměřen na tvorbu pomůcek pro celé spektrum dětí a žáků s PAS)

Vícedenní kurzy

Vzdělávání dětí s autismem I. Začátečníci: 11.-13.4.2016 (kurz je zaměřen na práci s dětmi předškolního věku a pro žáky speciálních škol: žáky s autismem a přidruženým mentálním postižením)

Vzdělávání dětí s autismem II. Pokročilí: Termín kurzu bude upřesněn na vyžádání (kurz je zaměřen na práci s dětmi předškolního věku a pro žáky speciálních škol: žáky s autismem a přidruženým mentálním postižením)

Zájemci prosím kontaktujte: tel.: 602 185 139 nebo vzdelavani@apla-jm.cz.

Vzdělávání pro pedagogy, vychovatele, rodiče:  

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s., IČ 26589907, se sídlem: Fügnerova 30, Brno, je akreditována MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Podmínky plateb za kurzy:

A) Platba kurzů

Platba pouze převodem na účet předem.

Zájemce o kurz zašle koordinátorce závaznou přihlášku na kurz (elektronicky/poštou).

Po obdržení přihlášky bude zájemci o kurz vystavena zálohová faktura, kterou obdrží elektronicky.

Splatnost zálohové faktury bude 5 pracovních dní.

Po připsání platby na účet dostane zájemce o kurz elektronické avízo o přijetí platby.

Na kurzu poté dostane fyzicky konečnou fakturu (daňový doklad) s podpisem a razítkem.

 B) Storno podmínky

Náklady spojené s výukou jsou pevně stanoveny na počet přihlášených účastníků, proto je kurzovné nevratné.

Výjimky:

Kurzovné je přenosné na jinou osobu dle určení zájemce o kurz (zaslání nové přihlášky).

V případě, že bude kurz zrušen pro nedostatek zájemců, bude platba celá vrácena zájemci nebo bude zájemci nabídnut náhradní termín.

Pokud se realizátor kurzu a zájemce o kurz nedohodnou na novém termínu do konce kalendářního roku, bude celá záloha vrácena zájemci o kurz na účet a to před koncem kalendářního roku.

 

Přihlášky na kurzy zasílejte na adresu:

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o. s.

Fügnerova 30

613 00 Brno

nebo na e-mail: salovska@apla-jm.czvzdelavani@apla-jm.cz

Přihlášky ke stažení zde

Program kurzů Vzdělávání dětí s autismem - začátečníci/pokročilí najdete ke stažení i s přihláškami také v přílohách tohoto článku.

 
Poslední aktualizace 24.05.2016 14:55:20 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2016 Všechna práva vyhrazena.