home

kategorie

Vyhledávání Rozšířené vyhledávání

PR AGENTURA


Maskot

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Duben 2014 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 47Úprava odběrů

10

Neštěstí nechodí nikdy samo.

K 1. 1. 2014 jsme byli nuceni změnit ceník osobní asistence v důsledku rostoucích nákladů na službu a současnému omezení finančích prostředků ze státního rozpočtu. 

Ceník osobní asistence APLA-JM o.s. se řídí závaznými předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí (zákon 108/2006 Sb., prováděcí vyhláška 505/2006 Sb., metodické pokyny).

Vyhláška stanoví maximální možnou výši úhrady za osobní asistenci ve výši 120 Kč/hod.  MPSV dále stanoví průměrnou výši celkové úhrady ze strany uživatelů služby na financování osobní asistence ve výši 90 Kč/hod. (zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/16311).

Nový ceník plateb za osobní asistenci

 

 

základní cena 1h OA

cena 1h OA při čerpání více než 30h/měsíc

Členové APLA-JM

85 Kč

70 Kč

Nečlenové APLA-JM

90 Kč

75 Kč

 

Cena služby se rozděluje do dvou tarifních skupin. V rámci jednoho tarifu je sazba vždy rozdělena do dvou cenových skupin  - členové APLA – JM a nečlenové APLA–JM.

• Klient - člen APLA – JM o.s. za kalendářní měsíc využije méně jak 30 hodin asistence = cena za 1 hodinu poskytnuté služby se rovná 85,- Kč.

• Klient za kalendářní měsíc využije více jak 30 hodin asistence = cena 1 hodinu poskytnuté služby se rovná 70,- Kč.

Pozn. V případě, že rodina měla požadavek na 30h asistence/měsíc a APLA-JM o.s. tento požadavek nezajistila v plné výši, je klientovi účtována částka, jako při čerpání 30h/měsíc.

 • Klient - nečlen APLA – JM o.s. za kalendářní měsíc využije méně jak 30 hodin asistence = cena za 1 hodinu poskytnuté služby se rovná 90,- Kč.

• Klient - nečlen APLA – JM o.s. za kalendářní měsíc využije více jak 30 hodin asistence = cena 1 hodinu poskytnuté služby se rovná 75,- Kč.

Za první započatou a nedokončenou hodinu asistence (např. pokud asistence trvá 15 minut, 30, nebo 40 minut), se účtuje celá hodina asistence. Poté se asistence zaokrouhluje po 30 minutách nahoru. Tzn. pokud asistence trvá 1 hodinu a 15 minut, započítá se jako 1,5 hodiny; pokud asistence trvá 1 hodinu a 40 minut, započítává se jako 2 hodiny.

Na základě záznamu o průběhu osobní asistence bude klientovi do 15. dne následujícího měsíce vystavena tabulka vyúčtování, kterou klient  hotověsloženkou nebo převodem uhradí. Doba splatnosti je 15 dnů ode dne vystavení vyúčtování, a to připsáním dané částky na účet.

Pokud by se klient vyskytl ve finanční tísni (sociální nouzi), je možné kontaktovat koordinátorku osobní asistence a domluvit se individuálně na možnostech splácení.

Ceník je platný od 1. 1. 2014.

Schválila Rada sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – JM o.s. 

V říjnu proběhla v naší organizaci veřejnosprávní kontrola na místě na základě pověření vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky včetně prověření konkrétních cílů kontroly a dodržování zásad efektivnosti, účelnosti a hospodaření projektu Osobní asistence pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra za rok 2011. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. S přesným zněním výsledku kontroly se můžete seznámit v přiloženém protokolu.

 

Osobní asistence je hrazená sociální služba ve smyslu Zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb). Je poskytovaná bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí uživatelů a při činnostech, které uživatelé nemohou vykonávat samostatně.

Poskytování osobní asistence vychází z obecného cíle naší organizace zkvalitnit život lidem s poruchou autistického spektra (PAS). Jejím posláním je umožnit lidem s PAS setrvat v jejich přirozeném prostředí, pomáhat jim při činnostech, které nemohou vykonávat samostatně, při rozvoji jejich osobnosti, umožnit jim uspokojovat sociální potřeby a v co největší míře je začlenit do společnosti.

Ke konci roku 2009 jsme byli požádáni občanským sdružením Úsměvy o rozšíření okruhu osob ve službě osobní asistence také o osoby s Downovým syndromem. Děkujeme za projevenou důvěru a vynasnažíme se asistenci zajistit i této cílové skupině. Na zajištění služby se podílí tým proškolených osobních asistentů, skupina supervizorů, administrátor a koordinátor projektu.

Osobní asistenci podporují:

              

           

                     

   

Osobní asistence je služba poskytována dětem a dospělým s poruchou autistického spektra (PAS) nebo Downovým syndromem (DS), kteří mají hlášený trvalý nebo přechodný pobyt v Jihomoravském kraji nebo navštěvují sociální či školské zařízení v Jihomoravském kraji a jsou starší dvou let.

Jednoduše lze říci, že osobní asistent je ten, kdo vykonává osobní asistenci. Ne každý však pro tuto zodpovědnou a náročnou práci má předpoklady a splňuje zákonné požadavky.

 
Poslední aktualizace 22.04.2014 10:16:13 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2014 Všechna práva vyhrazena.