home

kategorie

Vyhledávání Rozšířené vyhledávání

Givt

 


Maskot

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Leden 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

90

Smyslem chyby ve výpočtu je způsobit co nejvíce chyb.

ZDE SE MŮŽETE PODÍVAT, KDO VŠECHNO OSOBNÍ ASISTENCI PODPORUJE (kliknout na více):

VŠEM MOC DĚKUJEME.

 Ceník je platný od 1.1.2014.

Od podzimního semestru 2014 jsme zahájili spolupráci s Poradenským centrem VUT zajištěním zcela nové služby STUDENT. Tato služba je určena studentům VUT s PAS, napomáhá jim orientovat se v novém prostředí a odstraňuje bariéry v sociální interakci zejména po dobu studia 1. ročníku. Studenty provází asistent a seznamuje je s novými situacemi, zprostředkovává kontakty se spolužáky, pracovníky úřadů a pomáhá plánovat a organizovat činnosti. 

Toto úterý pro nás bylo šťastné navzdory datu 13. V osobní asistenci jsme absolvovali kontrolní šetření zaměřené na vybrané standardy kvality sociálních služeb se ziskem 12 bodů z 12. Je to pro nás informace, že jdeme správným směrem. Velmi si vážíme spolupráce s vámi - našimi kolegy asistenty, i rodiči a klienty. Děkujeme a pojďme dále pokračovat v dobře započaté spolupráci! Oficiální vyjádření kontrolní skupiny obdržíme v polovině června. O jeho znění se s Vámi rádi podělíme.

Zájemce o osobní asistenci může kdykoli v průběhu jednání o službě poskytování služby odmítnout.

V říjnu proběhla v naší organizaci veřejnosprávní kontrola na místě na základě pověření vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky včetně prověření konkrétních cílů kontroly a dodržování zásad efektivnosti, účelnosti a hospodaření projektu Osobní asistence pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra za rok 2011. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. S přesným zněním výsledku kontroly se můžete seznámit v přiloženém protokolu.

 

Osobní asistence je hrazená sociální služba ve smyslu Zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb). Je poskytovaná bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí uživatelů a při činnostech, které uživatelé nemohou vykonávat samostatně.

Poskytování osobní asistence vychází z obecného cíle naší organizace zkvalitnit život lidem s poruchou autistického spektra (PAS). Jejím posláním je umožnit lidem s PAS setrvat v jejich přirozeném prostředí, pomáhat jim při činnostech, které nemohou vykonávat samostatně, při rozvoji jejich osobnosti, umožnit jim uspokojovat sociální potřeby a v co největší míře je začlenit do společnosti.

Poslání služby:

Umožnit dětem a dospělým s poruchou autistického spektra (dále jen s PAS) setrvat v jejich přirozeném prostředí, pomáhat při činnostech, které nemohou z důvodu své diagnózy vykonávat samostatně, pomáhat při rozvoji jejich osobnosti, umožnit uspokojovat jejich sociální potřeby a v co největší míře je začlenit do společnosti.

 

Cíle služby:

Obecný cíl: zkvalitnění života lidem s poruchou autistického spektra prostřednictvím poskytování profesionální osobní asistence.

Specifické cíle:

 • pomoci kompenzovat komunikační nedostatky bránící lidem s PAS porozumění běžných denních situací 
 • napomoci ke zpřístupnění běžného prostředí, které mají vrstevníci dětí a dospělých s PAS běžně k dispozici
 • zajistit dětem a dospělým s PAS tlumočníka běžných situací v jejich životě
 • rozvoj sociálních dovedností nebo alespoň udržení stávající úrovně
 • posilování sebevědomí lidí s PAS

Konkrétní naplňování cílů:

 • plnění osobních cílů jednotlivých uživatelů
 • aktivní trávení volného času: v domácím prostředí, návštěva zájmových kroužků a asistence při činnostech v kroužku, doprovod do školy a ze školy, pobyt na letních táborech
 • nácvik navazování a udržování přirozených sociálních vztahů a dovedností
 • doprovod a asistence při podpůrných terapiích
 • upevňování a rozvíjení školních dovedností
 • podpora rozvoje osobnosti
 • uplatnění dovedností osob s PAS při veřejných akcích - prezentace, výstavy,
  besídky, prodejní akce    
 • zapojování osob s PAS do činností odpovídajících činnostem jejich vrstevníků (tábory, výlety, kroužky)
 • respektování úrovně komunikace a její rozvoj u osob s PAS

 Principy služby:

 • individuální přístup - zohlednění individuálních potřeb každého klienta, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti klienta, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace apod.
 •  rovnoprávný přístup – všichni lidé mají stejná práva, jež jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná, bez ohledu na stupeň závislosti na druhé osobě, diagnóze, věku, mentální úrovni apod.
 •  zachování důstojnosti – chování pracovníků nevede ke snižování důstojnosti klientů
 • strukturalizace – zpřehlednění konkrétní situace či sdělení, které vnese klientům řád do chaosu a zmatku. Vytváření předvídatelných spojení mezi místy, činnostmi a chováním.
 •  vizualizace – zviditelnění informací různými formami podle schopnosti abstraktního myšlení klienta (od předmětové vizuální podpory – konkrétní předmět nebo jeho model, přes fotografie, obrázky, až k psané formě).
 • respektování osobního tempa - přizpůsobit se pracovnímu tempu klienta. Nemusí to však vždy znamenat toleranci pomalejšího tempa. Například děti s Aspergerovým syndromem mohou v ně­kterých oblastech podávat nadprůměrné výkony. Je třeba počítat i s touto variantou mít připravené např. další úkoly, aby se dítě nenudilo.

Osobní asistence je služba poskytována dětem a dospělým s poruchou autistického spektra (PAS) od 1 do 64 let věku, kteří mají hlášený trvalý nebo přechodný pobyt v Jihomoravském kraji nebo navštěvují sociální či školské zařízení v Jihomoravském kraji a jsou starší než jeden rok.

Jednoduše lze říci, že osobní asistent je ten, kdo vykonává osobní asistenci. Ne každý však pro tuto zodpovědnou a náročnou práci má předpoklady a splňuje zákonné požadavky.

 
Poslední aktualizace 12.01.2017 09:47:03 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.