home

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Červenec 2016 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

59

Nikdy není jasné, kdo má pravdu, vždy je ale jasné, kdo je šéfem.

 Ceník je platný od 1.1.2014.

Již teď se můžete přihlašovat do plavání, které bude probíhat na přelomu března/dubna.

Zajišťujeme pronájem celého bazénu pro naši skupinku.

Plavat budeme v Lázních - Rašínova 643/12, 602 00 Brno-město.

                                                                                                                                                                                  

 Každou středu od 16:30 do 17:30

Pokud se chcete zapojit do kroužku bubnování. Neváhejte a ozvěte se. Přihlášku naleznete níže.

Kontakt: Adéla Miklová volnocasovky@apla-jm.cz, 775 199 808

  NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT APLA-JM pro školní rok 2015/2016

Pro tento školní rok pro Vás připravujeme...

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace APLA-JM se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb.

Služba je poskytována bezplatně.

Cílem sociální rehabilitace APLA-JM o.s. je posílení schopností a dovedností - mládeže a dospělých s PAS - potřebných pro dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Dílčí cíle:

  • osvojení si praktických dovedností potřebných pro samostatný život (sebeobsluha, funkční komunikace, organizace času, finanční gramotnost)
  • podpora zvládání krizových situací vyplývajících z deficitních oblastí PAS (komunikace, sociální dovednosti)
  • posilování pracovních kompetencí vedoucích k vyhledání, zajištění a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce

 Kapacita služby

Roční: 30 uživatelů 

V případě vhodnosti a zájmu se dále jedná o vstupu do služby. Kontaktní pracovník na základě rozhovoru se zájemcem zjišťuje a identifikuje jeho potřeby, schopnosti a potřebnou míru podpory, zjištěné informace posuzuje s možnostmi poskytovatele služby.

Zájemce vstupuje do služby dobrovolně na základě svého vlastního svobodného rozhodnutí. Služba je uživateli poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální rehabilitace na dobu určitou (zpravidla na dobu 2 let).

Ve smlouvě jsou stanoveny konkrétní podmínky poskytování sociální rehabilitace, kterým zájemce o sociální službu rozumí a souhlasí s nimi.   Se zájemcem je jednáno s přihlédnutím k jeho věku, situaci, funkčním schopnostem. Je mu poskytnut dostatek času, aby se mohl samostatně vyjádřit, a aby bylo zřejmé, že projednávaným věcem rozumí a pochopil je tak, aby mohlo dojít k řešení dalšího okruhu smlouvy. Účastníky jednání mohou být i rodiče, zákonní zástupci, opatrovníci, příbuzní.

Po uzavření smlouvy se ze zájemce stává uživatelem, se kterým dále pracuje konzultant, přidělený kontaktním pracovníkem. Konzultant poskytuje službu v:

Terénu – provádění nácviků v přirozeném prostředí, spolupracuje s přirozeným prostředím uživatele

Ambulantně – v prostorách organizace (Anenská 10, Brno), obvykle dle dvoufázového modelu. V první fázi probíhá individuální práce s uživatelem, posléze skupinová. Prostory organizace představují bezpečné a tréninkové prostředí. 

Cílová skupina: mládež a dospělí s poruchou autistického spektra (PAS) z Jihomoravského kraje (trvalé bydliště v JmK, studium v JmK)

Zájemce o sociální rehabilitaci může kdykoli v průběhu jednání o službě poskytování služby odmítnout.

APLA-JM o.s. (dále jen poskytovatel) je oprávněna odmítnout zájemce pouze z následujících důvodů:

§  Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (např. chráněnou dílnu, právní poradenství)

§  Kapacita služby je naplněna

§  Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení (osoby s akutními infekčními nebo parazitárními chorobami, osobám s tuberkulózou s výjimkou stabilizovaných a neprojevených forem, osobám s pohlavními chorobami)

§  Osobám, jejichž zdravotní stav v době uzavírání smlouvy vyžaduje péči ve specializovaném zařízení, (osobám závislým na návykových nebo psychotropních látkách /drogy, alkohol, apod./ nebo osobám ve stádiu léčení ze závislosti na těchto látkách, osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení),

§  Nesouhlas s vnitřními pravidly služby

§  Osobě žádající o poskytnutí služby, které byla vypovězena smlouva o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

Následující ...
 
Poslední aktualizace 22.07.2016 09:04:31 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2016 Všechna práva vyhrazena.