home

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Duben 2015 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 47Úprava odběrů

6

Jakmile se do něčeho pustíme, něco jiného je třeba udělat dříve.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout další setkání s odborníkem a to na téma FUNKČNÍ KOMUNIKACE. Setkání povede zkušená lektorka Mgr. Klára Geislerová, která se dlouhodobě funkční komunikací zabývá.

Březnové setkání rodičovské skupiny předškoláčků se uskuteční v úterý 19. března od 17 hod. na odloučeném pracovišti APLA-JM o.s., Milady Horákové 1. Tentokrát budeme relaxovat a vyzkoušíme imaginační a sebepoznávací techniky. Jste srdečně zváni.

 

Ve čtvrtek 21. února 2013 ve 13:00 otevíráme HERNIČKU pro děti s PAS

Zveme všechny zájemce, aby se přišli podívat na novou HERNIČKU. HERNIČKA je vybavená místnost s didaktickými pomůckami a nachází se v bezbariérovém bytě nedaleko centra Brna na ulici Milady Horákové 1.


Herní místnost je situovaná v bytě, ve kterém mohou děti dále využít kuchyňku pro snězení svačinky, záchod a případně i sprchový kout. HERNIČKA je určena všem dětem s PAS a bude otevřena vždy v úterý dopoledne pro předškoláčky a ve čtvrtek odpoledne pro všechny děti s PAS. 
Rodičům dětí s PAS nabízíme hlídání dětí v případech, kdy si potřebují odskočit k lékaři, na úřad apod. (více informací  naleznete v pozvánce níže).
 
Ve čtvrtek 21. února 2013 může do HERNIČKY přijít kdokoliv. V dalších dnech bude již kapacita omezená z důvodu zajištění dostatečného pohodlí dětí.

Srdečně Vás zveme na další setkání rodičovské skupiny předškoláčků, tentokrát na téma nácvik sebeobslužných dovedností. Setkání se uskuteční v úterý 26. února v 17 hod. na odloučeném pracovišti APLA-JM o.s., Milady Horákové 1, 2. poschodí, byt č. 3. 

V úterý 11. prosince 2012 se uskuteční další setkání rodičovské skupiny, tentorkát na vyžádané téma "zahájení povinné školní docházky". Setkání proběhne v kanceláři na Fügnerově 30 od 17:30. Úvodní část bude věnována základní legislativě školní docházky, objektivním skutečnostem stanoveným zákonem. Poté budou následovat příspěvky cca 5 rodičů na toto téma a odpovědi na otázky ostatních rodičů. Plánovaná délka setkání jsou 2 hodiny.

 Vážení rodiče, milí přátelé,

rádi bychom Vás pozvali na další setkání rodičovské skupiny, která se uskuteční v pondělí 12. 11. 2012 od 17.30 v podkrovních prostorách APLA-JM o.s.

Jedná se o podpůrnou skupinu sdružující rodiče dětí s PAS předškolního věku, ve které mají rodiče možnost a prostor otevřeně diskutovat, vyměňovat si své zkušenosti a konzultovat s odborníky. Setkání bude otevřené všem rodičům dětí s PAS do 7 let věku, pouze počet účastníků je omezen. Při vyšším počtu účastníků dostanou přednost rodiny čerpající ranou péči APLA-JM o.s.

Účast na skupině je bezplatná. 

 Vážení rodiče, milí přátelé,  

rádi bychom Vás pozvali na nově vznikající rodičovskou skupinu, která se uskuteční v úterý 30. 10. 2012 od 17.30 v prostorách APLA-JM o.s.
Jedná se o podpůrnou skupinu sdružující rodiče dětí s PAS předškolního věku, ve které mají rodiče možnost a prostor otevřeně diskutovat a vyměňovat si své zkušenosti. První setkání bude otevřené všem rodičům dětí s PAS do 7 let věku, pouze počet účastníků je omezen. Při vyšším počtu účastníků dostanou přednost rodiny čerpající ranou péči APLA-JM o.s.
Účast na skupině je bezplatná. 

Vážení rodiče dětí s PAS, APLA-JM o.s. si Vás dovoluje pozvat na interaktivní setkání, tzv. workshop, na téma „Výroba pomůcek pro děti s poruchami autistického spektra“. Workshop je koncipován jako:

  • praktické seznámení s pomůckami k všestrannému rozvoji vývoje dětí s autismem,
  • seznámení s výrobou těchto pomůcek,
  • a inspirace pro další tvorbu v domácím prostředí.

Workshop se koná v pondělí 6. srpna 2012 od 9.00 (předpokládané ukončení ve 13.00) na zahradě ZŠ Štolcova 16, Brno. Je třeba se předem zaregistrovat, bližší info v článku.

Raná péče je bezplatná terénní služba s cílem podpory rodin v Jihomoravském kraji pečujících o dítě s poruchou autistického spektra a podpory vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby a individuální možnosti.

Pro koho je raná péče určena?
Pro rodiny s bydlištěm na území Jihomoravského kraje pečující o jedno nebo více dětí s poruchou autistického spektra, a to do věku 7 let dítěte nebo nástupu povinné školní docházky.

V čem Vám mohou poradkyně rané péče pomoci aneb Cíle rané péče:

Zlepšení vzájemného porozumění mezi dětmi a jejich nejbližšími  - aby se dítě dorozumělo nejen s mámou, ale i s ostatními blízkými. Často např. s dítětem tráví většinu času mámy, stávají se tak tlumočníkem mezi dítětem a tátou. Napomoci porozumění důležitosti komunikace jako výměny a sdílení, nikoli jako jednostranné vyjadřování.
Začlenění dětí mezi vrstevníky na základě jejich možností, možností prostředí a přání rodiny
Zvýšení samostatnosti dětí  - vydrží dítě samo, dokáže se zabavit, umí si umýt ruce a použít WC? Nebo ho nemůžete nechat samotné v koupelně, protože by jedlo zubní pastu a fascinovaně splachovalo nebo pouštělo vodu??
Rozšíření okruhu prostředí, do kterých mají děti přístup  - mohou děti s PAS na hřiště, s rodiči do obchodu, letět v letadle na dovolenou...? Rodiče se někdy raději vyhýbají krizovým situacím a jsou izolováni, čelí tlaku okolí, že jejich dítě je uřvané, nevychované, chvilku nepostojí, pořád odbíhá... Odpovědi na otázky, jak tyto situace zvládat a nevyhýbat se běžným aktivitám se svým dítětem
Pozitivní změny u dětí v oblasti volného času - umí se dítě s PAS samo zabavit a hrát si, nebo jen tluče kostkami o sebe? Bylo rodičům naznačeno, že není vhodné, aby jejich dítě chodilo do kroužku s ostatními dětmi? 
Zvýšení kompetencí rodiny k řešení obtížných situací - jak to všechno zvládnout a nesesypat se? Poradkyně poskytují také krizovou intervenci, sociálně právní poradenství, předávají kontakty na návazné sociální služby a další pracoviště.

Rozsah služby:
 
Podporuje:
 
I. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

          výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
* zhodnocení schopností a dovedností dítěte, zjišťování potřeb rodiny
* specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám
* podpora a posilování rodičovských kompetencí
* ukázky speciálních postupů a technik pro práci s dítětem a podpora rodičů i blízkých osob při osvojování těchto postupů
* vzdělávání rodičů a blízkých osob poskytování informací, případně odkazů na dostupné zdroje, půjčování literatury, poskytování informací o vzdělávacích akcích
* nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
* instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem komplexního rozvoje jeho osobnosti (důraz kladen na deficitní složky komunikace, sociální interakce a představivosti) a sociálního začlenění
  
          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
* podpora při začleňování dítěte a rodiny do nejbližšího okolí a dalších běžných prostředí
* podpora při začleňování dítěte do předškolního zařízení
* podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

          sociálně terapeutické činnosti
* psychosociální podpora pečujících osob a provázení složitou životní situací související se získáním diagnózy PAS u jejich dítěte
* zprostředkování kontaktů na další rodiny pečující o dítě s PAS
     
          pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
* pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se komunikace s institucemi v rámci státní sociální podpory, dávek sociální péče, příspěvku na péči a v záležitostech týkajících se vývoje dítěte
* sociálně-právní poradenství


II. FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI:
 
* půjčovna odborné literatury a pomůcek (didaktické pomůcky, krabice, šanony...)
* tisk komunikačních karet
* individuální nácviky s dětmi (individuální nácviky speciálního pedagoga s dítětem dle metodiky strukturovaného učení vedoucí k rozvoji deficitních oblastí komunikace, sociálních dovedností, hry, kognitivních, senzorických a motorických dovedností) 

 
Formy poskytování služby:
* Terénní - konzultace v domácím prostředí rodiny 1x měsíčně

Četnost schůzek: 
Konzultace v domácím prostředí rodiny probíhají jedenkrát za měsíc. V případě zařazení dítěte do zařízení předškolní výchovy nebo využívání další sociální služby probíhají konzultace v rodině jednou za 2 měsíce.

Na koho se obrátit?
V případě zájmu o službu se obracejte na kontaktní sociální pracovnice:
Mgr. Lucie Hemalová, tel.: 777 798 701

Kontaktní úřední hodiny pro objednávání konzultací:
          Po: 13:00 - 15:00
          Út:  10:00 - 12:00 

 
KONTATKY
Vedoucí služby: Mgr. Klára Geislerová
Kontaktní pracovnice: Mgr. Lucie Hemalová
Poradkyně: Mgr. Lucie Hemalová, Mgr. Ivana Hvězdová, Mgr. Klára Geislerová, Mgr. Jana Kurfürstová, Mgr. Tereza Slobodová, Mgr. Klára Večeřová

Tel: 777 798 701


Provozní doba poskytování terénních konzultací v rodině:
          Po: 8.00 - 12.00
          St:  8.00 - 12.00
          Čt:  8.00 - 15.00 
 
Poslední aktualizace 30.03.2015 14:13:03 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2015 Všechna práva vyhrazena.